سازمان حج و زیارت استان مازندران

تاریخ: 13 اردیبهشت 1402

نشست مشترک مسئولین دستگاههای اجرایی مرتبط با عملیات حج 1402 استان مازندران با حضور مدیران کاروان حج

به گزارش روابط عمومی مدیریت حج وزیارت استان مازندران نشست مشترک و جلسه هماهنگی و برنامه ریزی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط با عملیات حج 1402 ، مدیر حج وزیارت و مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج وزیارت استان و با حضور مدیران کاروان حج 1402 استان مازندران در سالن جلسات حج و زیارت برگزار گردید .