سازمان حج و زیارت استان مازندران

تاریخ: 24 فروردین 1393

آغاز مشارکت کارگزاران مازندرانی درساخت صحن مطهرحضرت فاطمه زهر(س)

مدیر حج وزیارت مازندران با اعلام این خبر افزود مقرر میباشد کارگزاران مازندرانی با خرید یک قطعه زمین  برای صحن مطهرحضرت فاطمه زهرا(س) به مساحت 1 متر مربع وهر قطعه 30000000ریال در نجف اشرف نام خودرا دراین پرونده معنوی برا ی همیشه ثبت نمایند به گزارش ستاد بازسازی عتبات عالیات تاکنون یک کارگزار وجه تعهد شده را واریز،کارگزار بعدی درخواست کسر ازحقوق خود را داشته که بزودی انجام وکارگزار سومی نیز تعهد کنبی خود را تسلیم که ایشان نیز بزودی واریز خواهد نمود.