جمعه 29 تیر 1403
EN

نظر سنجی ارباب رجوع

فرم ع-128(81-7)سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

رسول مکرم اسلام (ص)

"هرکسی برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند وغم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است"

نام دستگاه : مدیریت حج وزیارت  استان مازندران                   آدرس : ساری بلوار پاسداران جنب سرپرستی بانک ملی .

تلفن رسیدگی به شکایات 3الی 01133348601 داخلی  136

نمابر01133348600

 

ارباب رجوع محترم با سلام واحترام برای تکمیل نظر سنجی درهر سئوال باید حد اقل یک گزینه انتخاب شود.

خطایی رخ داده است. خطا : ارباب رجوع محترم با سلام واحترام برای تکمیل نظر سنجی درهر سئوال باید حد اقل یک گزینه انتخاب شود. در حال حاضر در دسترس نیست