چهارشنبه 30 خرداد 1403
EN

مرکزآموزش کارگزاران

کارکنان مرکز آموزش کوتاه مدت حج وزیارت مازندران

مشخصات مسئولین مرکز آموزش کوتاه مدت حج وزیارت مازندران

ردیف نام ونام خانوادگی سمت تلفن ثابت داخلی تلفن همراه عکس
1 مرتضی خالقی  مسئول 01133390090   09111244366
2 اسحاق باقری کارمند 01133390090  103 09119574864  
3