جمعه 29 تیر 1403
EN

Enter Title

بسمه تعالی

نقل وانتقال قبوض ودیعه گذاری حج تمتع

1-   انجام کلیه مراحل نقل وانتقال قبوض ودیعه گذاری حج تمتع دارای اولویت تشرف با مراجعه حضوری طرفین(انتقال دهنده و گیرنده) بهمراه اصل شناسنامه وکارت ملی و اصل قبض ودیعه گذاری فقط در دفاتر زیارتی دارای مجوز نقل وانتقال درسطح استان/شهرستانها قابل انجام و پیگیری است و  مدیریت حج وزیارت استان مسئولیتی در قبال آندسته از انتقال و توافقات که به هرشکل درخارج دفاتر زیارتی تنظیم هماهنگ و توافق شده باشد ندارد.

تذکر 1- اسامی و مشخصات دفاتر زیارتی دارای مجوز با مراجعه به  بخش مربوطه در پایگاه وسامانه مدیریت حج وزیارت استان قابل رویت وکنترل است

2-  قبوض ودیعه گذاری حج تمتع آندسته از قبوضی است که مبلغ ودیعه گذاری اولیه آن 10 میلیون ریال میباشد و سایر قبوض با مبالغ مختلف قبلا میبایستی به یکی از شعب بانک ملی ایران برای رسیدگی وتعیین تکلیف مراجعه داشته باشند.

3-  درحال حاضر کلیه دفاتر زیارتی دارای مجوز نقل وانتقال، مجاز می باشند تا با مراجعه شخص انتقال دهنده و گیرنده بهمراه مدارک لازم  با تکمیل برگه مربوطه نسبت به اخذ درخواست و مدارک آنان برای انتقال وفق ضوابط و دستورالعمل های مربوطه اقدام لازم را معمول دارند.

4-  قبوض قابل واگذاری، آندسته از قبوض ودیعه گذاری است که از سوی سازمان اولویت تشرف آن اعلام و برای ثبت نام در کاروان ها فراخوان شده باشند .

5-  انتقال قبوض ودیعه گذاری حج تمتع  فاقد اولویت تشرف  تنها چنانچه بین انتقال دهنده وگیرنده یکی از نسبت های پدر مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر وجود داشته باشد قابل انجام است.

6-  انتقال بار دوم  قبوض ودیعه گذاری حج تمتع دارای اولویت تنها چنانچه بین انتقال دهنده و گیرنده یکی از نسبت‌های پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر  و خواهر وجود داشته باشد  (قابل اثبات با مدارک شناسنامه‌ای و  با ارائه  به دفاتر زیارتی) برای یکبار مجاز است.

7-  با توجه به مراتب فوق و روان‌سازی کلیه مراحل نقل و انتقال، دفاتر زیارتی با پراکندگی که در سراسر کشور داشته به سهولت نیز قابل دسترسی ومراجعه می باشند بعنوان امین و مشاور هموطنان عزیز در امور نقل وانتقال، آمادگی ارائه خدمات لازم دراسرع وقت درچارچوب ضوابط ابلاغی(بدون نیازبه هیچگونه مراجعه ای از سوی متقاضیان به دفاتر حج وزیارت استانها) را خواهند داشت.

8-  دفاتر زیارتی جدول و نرخ حق الزحمه تعیین شده بابت ارائه خدمات فوق را در محل دفتر نصب نموده و خارج از مبلغ تعیین شده مجاز به دریافت هیچ گونه وجه اضافی تحت هیچ عنوانی را ندارند.

9-  سازمان تاکید دارد تا از مراجعه به مراکز وافراد واسطه و سود جو که خارج از رویه وفق الاشاره و با وکالت نامه اقدام به خرید وفروش قبوض ودیعه گذاری حج تمتع مینمایند جدا خودداری نموده وهرگونه درخواست را تنها از طریق دفاتر زیارتی مجاز در نزدیکی محل سکونت خود دنبال و پیگیری نمایند و به واسطه بهرمندی از سود بالاتر در فروش و یا تخفیف بیشتر در خرید، اغفال افراد، مراکز وتراکت های تبلیغاتی نشوند. بدیهی است هرگونه هماهنگی، توافق وحتی وکالت نامه‌ای تنظیمی هیچ تضمینی درپذیرش و قبول امرانتقال را بدنبال نداشته ضمن آنکه بلحاظ ماهیتی نیز قابل ابطال بوده و مینواند محل بروز مشکلات عدیده ای نیز باشد.

10- طبق بخشنامه شماره 94/500/20641 مورخ 94/11/17 سازمان حج و زیارت به دفاتر استانی، دفاتر زیارتی در سطح استان که دارای مجوز نقل و انتقال می باشند، بابت انجام فرآیند  وفق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، برای انتقال قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع مبلغ پنجاه هزار تومان  از هریک از طرفین ( متعاملین ) دریافت می نمایند.

دریافت هرگونه وجه اضافی خارج از نرخ مصوب مطلقاً تحت هیج عنوانی مجاز نبوده و با افراد خاطی برخورد لازم صورت گیرد

***--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***

 

 

نقل وانتقال اولویت های تشرف عمره

1-  انجام کلیه مراحل نقل وانتقال اولویت‌های تشرف عمره با مراجعه حضوری طرفین( انتقال دهنده و گیرنده) بهمراه اصل شناسنامه وکارت ملی و کارت ثبت نامی عمره  فقط در دفاتر زیارتی دارای مجوز نقل وانتقال درسطح استان/شهرستانها قابل انجام و پیگیری است و مدیریت حج وزیارت استان مسئولیتی در قبال آندسته از انتقال و توافقات که به هرشکل درخارج دفاتر زیارتی تنظیم ، هماهنگ و توافق شده باشد ندارد.

تذکر 1- اسامی و مشخصات دفاتر زیارتی دارای مجوز  با مراجعه به بخش مربوطه در پایگاه وسامانه مدیریت حج وزیارت استان قابل رویت وکنترل است

2-اولویت‌های تشرف به عمره (از 1 تا 300) مربوط به ثبت‌نام‌های عمومی بانک سال 1387 بانک ملت به مبلغ ودیعه گذاری   چهار میلیون ریالی و دو میلیون ریالی و اولویت های (301 تا 600) مربوط به ثبت نام های عمومی سال 1390 بانک های عامل ملت وملی ایران با مبالغ ودیعه گذاری  هشت میلیون ریالی و  شش میلیون ریالی وفق ضوابط ومقررات مربوطه درصورت طی شدن مراحل مربوطه در دفاتر زیارتی مجاز قابل رسیدگی و قابل واگذاری میباشد

3- دفاتر زیارتی با حضور طرفین ، تکمیل برگه درخواست و توافق طرفین ،کنترل و اسکن مدارک  ودرج در سامانه ، اخذتائیدیه نهایی از دفتر حج وزیارت استان،با ارجاع افراد به بانک عامل، تنها مجوز انتقال اولویت تشرف فرد انتقال دهنده به حساب مشخصی که انتقال گیرنده در بانک مربوطه (به مبلغ 8 میلیون ریال برای افراد بالای10سال و6 میلیون ریال برای افراد زیر 10 سال) افتتاح مینماید را  بصورت سیستمی و با معرفینامه صادر مینمایند.

تذکر مهم 2: دفاتر زیارتی و بانک عامل هیچ مسئولیتی در پرداخت اصل و سود مبلغ ودیعه گذاری شده از سوی انتقال دهنده به انتقال گیرنده ندارند بدیهی است چنانچه توافقی دراین بین وجود باشد، شخص انتقال دهنده یا نماینده قانونی وی  میبایست با حضور دربانک بعد از انتقال اولویت شخصا اقدام به برداشت از حساب خود وپرداخت به انتقال گیرنده می‌نماید.

4- قبوض ودیعه گذاری خارج از اولویت های ذکر شده در بند 2 ارزش و اعتباری برای تشرف  و هرگونه نقل وانتقال را نداشته و دارندگان اینگونه قبوض می بایستی برای رسیدگی به وضعیت قبض خود به یکی از شعب بانک ملی مراجعه نمایند.

5- انتقال بار دوم اولویت ها ذکر شده در بند 2 تنها چنانچه بین انتقال دهنده و گیرنده نسبت خویشاوندی وجود داشته باشد،  (قابل اثبات با مدارک شناسنامه ای و  با ارائه  به دفاتر زیارتی) فقط برای یکبار مجاز است .

6- با توجه به مراتب فوق و روان‌سازی کلیه مراحل نقل و انتقال، دفاتر زیارتی با پراکندگی که در سراسر کشور داشته به سهولت نیز قابل دسترسی ومراجعه میباشند بعنوان امین و مشاور هموطنان عزیز در امور نقل وانتقال، آمادگی ارائه خدمات لازم دراسرع وقت درچارچوب ضوابط ابلاغی(بدون نیازبه هیچگونه مراجعه ای از سوی متقاضیان به دفاتر حج وزیارت استانها) را خواهند داشت.

7- دفاتر زیارتی جدول ونرخ حق الزحمه تعیین شده بابت ارائه خدمات فوق را در محل دفتر نصب نموده و خارج از مبلغ تعیین شده مجاز به دریافت هیچ گونه وجه اضافی تحت هیچ عنوانی را ندارند.

8- سازمان تاکید دارد تا از مراجعه به مراکز ، افراد واسطه و سودجو که خارج از رویه وفق الاشاره و با وکالت نامه اقدام به خرید و فروش کارت‌های ثبت نامی عمره می نمایند جدا خودداری نموده و هرگونه درخواست را تنها از طریق دفاتر زیارتی مجاز در نزدیکی محل سکونت خود دنبال و پیگیری نمایند و به واسطه بهره‌مندی از سود بالاتر در فروش و یا تخفیف بیشتر در خرید، اغفال افراد، مراکز وتراکت‌های تبلیغاتی نشوند. بدیهی است هرگونه هماهنگی ، توافق و حتی وکالت نامه‌ی تنظیمی هیچ تضمینی درپذیرش و قبول امر انتقال را بدنبال نداشته ضمن آنکه به لحاظ ماهیتی نیز قابل ابطال بوده و میتواند محل بروز مشکلات عدیده‌ای نیز باشد.

9- طبق بخشنامه شماره 94/500/20641 مورخ 94/11/17 سازمان حج و زیارت به دفاتر استانی، دفاتر زیارتی در سطح استان که دارای مجوز نقل و انتقال می باشند،  بابت انجام فرآیند  وفق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، برای انتقال قبوض ودیعه‌گذاری عمره مفرده مبلغ سی هزار تومان  از هریک از طرفین ( متعاملین ) دریافت می نمایند

دریافت هرگونه وجه اضافی خارج از نرخ مصوب مطلقاً تحت هیج عنوانی مجاز نبوده و با افراد خاطی برخورد لازم صورت گیرد

***------------------------------------------***