پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400
EN

Enter Title

بسمه تعالی

نقل وانتقال قبوض ودیعه گذاری حج تمتع

1-   انجام کلیه مراحل نقل وانتقال قبوض ودیعه گذاری حج تمتع دارای اولویت تشرف با مراجعه حضوری طرفین(انتقال دهنده و گیرنده) بهمراه اصل شناسنامه وکارت ملی و اصل قبض ودیعه گذاری فقط در دفاتر زیارتی دارای مجوز نقل وانتقال درسطح استان/شهرستانها قابل انجام و پیگیری است و  مدیریت حج وزیارت استان مسئولیتی در قبال آندسته از انتقال و توافقات که به هرشکل درخارج دفاتر زیارتی تنظیم هماهنگ و توافق شده باشد ندارد.

تذکر 1- اسامی و مشخصات دفاتر زیارتی دارای مجوز با مراجعه به  بخش مربوطه در پایگاه وسامانه مدیریت حج وزیارت استان قابل رویت وکنترل است

2-  قبوض ودیعه گذاری حج تمتع آندسته از قبوضی است که مبلغ ودیعه گذاری اولیه آن 10 میلیون ریال میباشد و سایر قبوض با مبالغ مختلف قبلا میبایستی به یکی از شعب بانک ملی ایران برای رسیدگی وتعیین تکلیف مراجعه داشته باشند.

3-  درحال حاضر کلیه دفاتر زیارتی دارای مجوز نقل وانتقال، مجاز می باشند تا با مراجعه شخص انتقال دهنده و گیرنده بهمراه مدارک لازم  با تکمیل برگه مربوطه نسبت به اخذ درخواست و مدارک آنان برای انتقال وفق ضوابط و دستورالعمل های مربوطه اقدام لازم را معمول دارند.

4-  قبوض قابل واگذاری، آندسته از قبوض ودیعه گذاری است که از سوی سازمان اولویت تشرف آن اعلام و برای ثبت نام در کاروان ها فراخوان شده باشند .

5-  انتقال قبوض ودیعه گذاری حج تمتع  فاقد اولویت تشرف  تنها چنانچه بین انتقال دهنده وگیرنده یکی از نسبت های پدر مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر وجود داشته باشد قابل انجام است.

6-  انتقال بار دوم  قبوض ودیعه گذاری حج تمتع دارای اولویت تنها چنانچه بین انتقال دهنده و گیرنده یکی از نسبت‌های پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر  و خواهر وجود داشته باشد  (قابل اثبات با مدارک شناسنامه‌ای و  با ارائه  به دفاتر زیارتی) برای یکبار مجاز است.

7-  با توجه به مراتب فوق و روان‌سازی کلیه مراحل نقل و انتقال، دفاتر زیارتی با پراکندگی که در سراسر کشور داشته به سهولت نیز قابل دسترسی ومراجعه می باشند بعنوان امین و مشاور هموطنان عزیز در امور نقل وانتقال، آمادگی ارائه خدمات لازم دراسرع وقت درچارچوب ضوابط ابلاغی(بدون نیازبه هیچگونه مراجعه ای از سوی متقاضیان به دفاتر حج وزیارت استانها) را خواهند داشت.

8-  دفاتر زیارتی جدول و نرخ حق الزحمه تعیین شده بابت ارائه خدمات فوق را در محل دفتر نصب نموده و خارج از مبلغ تعیین شده مجاز به دریافت هیچ گونه وجه اضافی تحت هیچ عنوانی را ندارند.

9-  سازمان تاکید دارد تا از مراجعه به مراکز وافراد واسطه و سود جو که خارج از رویه وفق الاشاره و با وکالت نامه اقدام به خرید وفروش قبوض ودیعه گذاری حج تمتع مینمایند جدا خودداری نموده وهرگونه درخواست را تنها از طریق دفاتر زیارتی مجاز در نزدیکی محل سکونت خود دنبال و پیگیری نمایند و به واسطه بهرمندی از سود بالاتر در فروش و یا تخفیف بیشتر در خرید، اغفال افراد، مراکز وتراکت های تبلیغاتی نشوند. بدیهی است هرگونه هماهنگی، توافق وحتی وکالت نامه‌ای تنظیمی هیچ تضمینی درپذیرش و قبول امرانتقال را بدنبال نداشته ضمن آنکه بلحاظ ماهیتی نیز قابل ابطال بوده و مینواند محل بروز مشکلات عدیده ای نیز باشد.

10- طبق بخشنامه شماره 94/500/20641 مورخ 94/11/17 سازمان حج و زیارت به دفاتر استانی، دفاتر زیارتی در سطح استان که دارای مجوز نقل و انتقال می باشند، بابت انجام فرآیند  وفق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، برای انتقال قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع مبلغ پنجاه هزار تومان  از هریک از طرفین ( متعاملین ) دریافت می نمایند.

دریافت هرگونه وجه اضافی خارج از نرخ مصوب مطلقاً تحت هیج عنوانی مجاز نبوده و با افراد خاطی برخورد لازم صورت گیرد

***--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***

 

 

نقل وانتقال اولویت های تشرف عمره

1-  انجام کلیه مراحل نقل وانتقال اولویت‌های تشرف عمره با مراجعه حضوری طرفین( انتقال دهنده و گیرنده) بهمراه اصل شناسنامه وکارت ملی و کارت ثبت نامی عمره  فقط در دفاتر زیارتی دارای مجوز نقل وانتقال درسطح استان/شهرستانها قابل انجام و پیگیری است و مدیریت حج وزیارت استان مسئولیتی در قبال آندسته از انتقال و توافقات که به هرشکل درخارج دفاتر زیارتی تنظیم ، هماهنگ و توافق شده باشد ندارد.

تذکر 1- اسامی و مشخصات دفاتر زیارتی دارای مجوز  با مراجعه به بخش مربوطه در پایگاه وسامانه مدیریت حج وزیارت استان قابل رویت وکنترل است

2-اولویت‌های تشرف به عمره (از 1 تا 300) مربوط به ثبت‌نام‌های عمومی بانک سال 1387 بانک ملت به مبلغ ودیعه گذاری   چهار میلیون ریالی و دو میلیون ریالی و اولویت های (301 تا 600) مربوط به ثبت نام های عمومی سال 13