چهارشنبه 30 خرداد 1403
EN

وظایف مدیر استان

Enter Title

بسمه تعالی

وظايف مدیریت حج و زيارت استان مازندران:

اجرائي نمودن بخشنامه ها و دستورالعمل هاي درون سازماني در راستاي اهداف، سياستها و خط مشي هاي کاري با رعايت قوانين و ضوابط .

-
انجام هماهنگي هاي لازم براساس دستورالعمل هاي صادره با ارگانها و دستگاههاي استاني نظير فرودگاه، گمرک، سپاه پاسداران، هواپيمائي، گذرنامه، بانکها و مسئولين سياسي انتظامي استان در زمينه اعزام حجاج و زائرين براي انجام فريضه حج تمتع و سفر عمره مفرده و زيارتي جهت اعزام حجاج و زائرين و نظارت و کنترل ضمن رعايت اولويت ها .

-
تعيين سهميه هر يا از دفاتر و شرکت هاي کارگزاري و کاروانهاي زيارتي جهت اعزام حجاج و زائرين و نظارت و کنترل ضمن رعايت اولويت ها .

-
نظارت و راهنمائي مديران کاروانهاي زيارتي در ثبت نام، نقل و انتقال اسناد و کنترل مدارک و انجام امور منصرفين و هماهنگي هاي لازم در زمينه اعزام زائرين براساس دستورالعمل هاي صادره از طرف حوزه مرکزي سازمان .

-
اخذ و کنترل وجوه واريز شده به حسابهاي مرتبط و تنظيم صورت دريافت و حساب وجوه براساس دستورالعملهاي حوزه مرکزي سازمان و ارائه ليست کلي به اداره کل امور مالي و ذيحسابي .

-
جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به کاروانها، حجاج و زائرين استان مربوطه و ارسال آن به حوزه مرکزي (اداره کل برنامه ريزي، پذيرش و اعزام) پس از بررسي هاي لازم .

-
بررسي صلاحيت و انتخاب مديران ثابت هتل ها، مديران راهنما و عوامل خدماتي کاروانهاي حج، عمره و زيارتي .

-
صدور مجوز برگزاري تورهاي زيارتي براساس دستورالعمل هاي صادره و نظارت بر اجراي آنها .

-
انجام امور خدماتي، اداري و مالي واحد استاني براساس دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره از طرف حوزه مرکزي سازمان .

-
انجام امور مربوط به نقل و انتقال اسناد حج تمتع و عمره و ساير سفرهاي زيارتي براساس دستورالعملهاي صادره .

-
بررسي و کنترل آمار و مشخصات ثبت نام شدگان مربوط به هر سال و اصلاح اسامي و مشخصاتي که مخدوش يا ناقص درج شده باشد در سيستم نرم افزار .

-
بررسي آمار زائرين هر يک از کاروانها و جايگزيني منصرفين، فوت شدگان براساس دستورالعمل هاي صادره .

-
دريافت گذرنامه و مدارک عوامل ستادي مربوط به استان حسب دستورالعمل هاي صادره .

-
انجام آموزش هاي مربوط به مديران و عوامل خدماتي کاروانها براساس برنامه هاي تنظيم شده در راستاي توانمندسازي ايشان و اعطاء گواهينامه در صورت موفقيت .

-
ارتباط مستمر با حوزه هاي ستادي و ارائه گزارش ماهانه از شرح انجام امور به حوزه هاي مربوطه .

-
اجراي امور مربوط به ارتقاء علمي و آموزشي در زمينه شغل مورد تصدي براي کارکنان .

-
بررسي تقاضاهاي متقاضيان افتتاح دفاتر زيارتي و پاسخگوئي به آنان طبق ضوابط .

-
نظارت بر آموزش دقيق زائران حج تمتع و عمره و ساير سفرهاي زيارتي قبل از سفر و اجراي برنامه هاي آموزشي براي آنان .

-
تشکيل جلسات ماهيانه و مستمر با مديران شرکتهاي زيارتي در سطح استان در خصوص مسائل زائران عمره، عتبات و سوريه .

-
بازرسي و نظارت بر عملکرد دفاتر و شرکت هاي زيارتي و مديران و عوامل کاروان هاي حج تمتع و پيگيري انجام امور محوله به آنان .

-
رسيدگي به شکايات احتمالي زائران حج تمتع، عمره، عتبات عاليات و سوريه و اعلام نتيجه به موقع به آنان .

-
شرکت در جلسات شوراي اداري و ساير دستگاه هاي مرتبط در استان و همچنين برقراري ارتباط با نماينده محترم ولي فقيه در استان، استاندار و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ارائه گزارش عملکرد به سازمان مرکزي .

-
پيگيري و نظارت بر حسن انجام امور مالي با رعايت صرفه و صلاح سازمان و تنظيم به موقع بودجه سالانه وانجام هزينه ها براساس اعتبارات ابلاغي برابربا مقررات مالي وتفويض اختيارات داده شده از سوي سازمان .

-
کنترل سايت و بررسي اطلاعات و اقدام در اتباط با به روز شدن و به هنگام شدن اطلاعات سايت .

-
انجام امور مربوط به سامانه جامع کارگزاران زيارتي و پيگيري و نظارت بر تشکيل و تکميل پرونده هاي عوامل و انجام استعلامات به موقع و کسب و اخذ نظر مسئولين ذيربط در اين خصوص .

-
امضاي احکام مديران حج تمتع، عمره، عتبات و سوريه .

-
پيگيري امور حقوقي و اقدامات لازم در اجراي قراردادها و حفظ حقوق و منزلت زائران، بيماران، مصدومين و فوت شدگان و مراجعين و ... .

-
تکريم ارباب رجوع و ارائه خدمات شايسته در چارچوب ضوابط .

-
پيگيري امور مربوط به جذب، آموزش و انتخاب و اعزام روحانيون کاروانها با هماهنگي حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت .

-
ارزشيابي دفاتر و شرکت هاي زيارتي و همچنين مديران کاروانهاي حج تمتع و عوامل آنان طبق ضوابط و مقررات و اعلام نتيجه به سازمان .

-
تعامل و ارتباط با دفتر نمايندگي امور روحانيون منطقه .

-
پيگيري امور پرسنلي و رفاهي و ارزشيابي عملکرد کارکنان مجموعه .