چهارشنبه 30 خرداد 1403
EN

شرکت مرکزی کارگزاران

ارتباط بامسئولین شرکت مرکزی اهلبیت (ع) مازندران

مشخصات کارمندان شرکت مرکزی اهلبیت (ع) مازندران

 

 

ردیف  


          

نام ونام خانوادگی 

 

سمت

                       

 

تلفن

 

ملاحظات

 

عکس

 

1

 

 

حمید رضا رجبی آستانه سری

رئیس هیئت مدیره

 

 

 

2

محمد رضا سعادت نژاد

عضو هیئت مدیره

 

 

 

3

سید عسگری جمالی

مدیر عامل

 

 

 

4

فرهاد آقاجانی

عضو هیئت مدیره

 

 

 

5

سید علی عبداللهی

عضو هیئت مدیره ومنشی

 

 

 

 6         حسین علی نیا       عضو هیئت مدیره    

7

مجتبی مهدوی

مسئول عمره

2237810

 

 

8

مهدی هاشمی

واحد عمره وعتبات

2237810

 

 

9

محمدرضا علیزاده

واحد مالی

2237811

 

 

 

10

 

 

 

 

کریم سیفی

 

 

 

 

دبیرخانه

 

 

11

مهدی قنبری

رابط فرودگاه

2237812

 

 

12

علیرضا حمزه

واحد مالی

2235930

 

 

13

سید کاظم ساداتی

واحدعتبات

2237811

 

 

 

14

سید علی اصغر حمزه

خدمتگزار

112

 

 

    15        کوروش جعفری راننده