دوشنبه 18 اسفند 1399
EN

نظر سنجی از ارباب رجوع

فرم ع-128(81-7)سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

رسول مکرم اسلام (ص)

"هرکسی برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند وغم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است"

نام دستگاه : مدیریت حج وزیارت  استان مازندران                   آدرس : ساری بلوار پاسداران جنب سرپرستی بانک ملی .

تلفن رسیدگی به شکایات 3الی 01133348601 داخلی  136

نمابر01133348600

 

ارباب رجوع محترم با سلام واحترام برای تکمیل نظر سنجی درهر سئوال باید حد اقل یک گزینه انتخاب شود.

1- آیا اطلاع رسانی وراهنمایی لازم بصورت شفاف ودقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟3- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد وهمکاری را با شما داشته ویا پاسخگوی تلفنی خوبی بوده اند را انتخاب بفرمایید.4- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند ویا پاسخگوی خوبی نیزدر جواب تلفنی نبوده اند را انتخاب بفرمایید.
5- آیا خدمت مورد نیاز شما در موعد مقرر انجام شده است؟


6- چنانچه در خواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ، لطفا" با ذکر مورد وفرد مورد نظر از طریق سامانه https://bazresi.haj.ir/ ارسال نمایید .


7- لطفا" نظرات وپیشنهادات خود را برای اصلاح امور برای ما ارسال نمایید.


ثبت نظر