چهارشنبه 30 خرداد 1403
EN

خبرگزاری

آخرین گروه ازعمره گزاران 92-93 استان مازندران ازفرودگاه بین المللی دشت ناز عازم مدینه منوره شدند.

آخرین گروه ازعمره گزاران 92-93 استان مازندران ازفرودگاه بین المللی دشت ناز عازم مدینه منوره شدند.

آخرین گروه ازعمره گزاران 92-93 استان مازندران ازفرودگاه بین المللی دشت ناز عازم مدینه منوره شدند.

ساداتی مدیر حج وزیارت استان با اعلام این خبرافزود امسال از استان مازندران حدود 64000 زائر عمره گزار به این سفر معنوی مشرف شده اند، که در رتبه بندی اعزام ،مازندران مقام چهارم را بعد ازاستانهای تهران،اصفهان  وخراسان رضوی داراست.

ایشان همچنین رشد اعزام زائرین عمره مفرده استان مازندران را باتوجه به تلاشهای صورت گرفته ازسوی ریاست محترم سازمان حج وزیارت جناب آقای مهندس اوحدی ،همکاران محترم ایشان ونماینده محترم ولی فقیه وسرپرست حجاج ایرانی نسبت به  سال گذشته دو برابراعلام نمود  .

شایان ذکر است 8% ظرفیت ثبت نامی عمره مفرده کشور مربوط به استان مازندران بوده که با توجه به ضریب مذکور سهمیه 64000 نفری از کل ظرفیت  800000 نفر ی کشور در سال جاری جذب شده است.


مرتضی خالقی امتیاز به خبر :

آرشیو اخبار