چهارشنبه 30 خرداد 1403
EN

خبرگزاری

جلسه توجیهی با عوامل ومدیران ثابت هتل دورششم مکه ومدینه در سالن کنفرانس مدیریت حج وزیارت مازندران برگزارشد.

جلسه توجیهی با عوامل ومدیران ثابت هتل دورششم مکه ومدینه در سالن کنفرانس مدیریت حج وزیارت مازندران برگزارشد.

جلسه توجیهی مدیران عوامل ثابت هتل دوره ششم هتلهای مکه ومدینه با هدف توجیه مسائل مبتلابه خانه داری،انبارداری،استقبال ،پذیرائی ودیگر مسائل جانبی با حضور ساداتی مدیرحج وزیارت استان برگزارشد . ساداتی با اشاره به آیات وروایات ضمن با اهمیت شمردن خدمات رسانی به زائران مطالبی را بشرح ذیل جهت آگاهی مدیران وعوامل اجرائی مورد تاکیدقرارداد:

1- توجه ویادگیری بعضی از اصطلاحات مربوط به انبارداری منجمله "حد تجدید سفارش کالا" "حاشیه ایمنی" "fifo وlifo"  و راههای کنترل موجودی جهت کنترل انبار وخدمت رسانی بهینه به زائرین.

2- پذیرائی زائرین درحین ورود زائرین.

3- پذیرائی بهینه  زائرین در رستوران.

4-دقت در شستشوی دقیق ظروف رستوران.

5-آموزش تنظیم دمای اطاق به زائرین ونحوه استفاده صحیح ازسرویس بهداشتی .

6-انجام امورفرهنگی با کمک روحانیون کاروانها.

7- استفاده بهینه از وجود مدبران ومعاونان راهنما در طول دوره اسکان در مکه ومدینه.

8-نظافت میاندوره ای اطاق زائرین.

9- برنامه ریزی دقیق زیارت دوره.

10 تاکید به زائرین درخصوص مسائل بهداشتی با توجه به شیوع بعضی از بیماریهاو...

جلسه با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد خاتمه یافت .

 

 

 

مرتضی خالقی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

آرشیو اخبار